IMAGE <=> TEXT #10, med Annika Elisabeth von Hausswolff

IMAGE <=> TEXT är en seminarieserie som arrangeras av Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand. Syftet är att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.
Det tionde seminariet i serien tog sin utgångspunkt i Annika Elisabeth von Hausswolffs konstnärskap i ett samtal med författaren och professorn Mara Lee. I deras respektive praktiker finns beröringspunkter som lett till ömsesidig inspiration, faktiska samarbeten och en konversation som fick fortsätta i seminariet.