IMAGE <=> TEXT #9, med Leif Holmstrand

BILD <=> TEXT är en seminarieserie, vid Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand, som syftar till att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.
Det nionde tillfället i serien tog sin utgångspunkt i Leif Holmstrands konstnärskap. En illustrerad föreläsning kring bland annat översättandet som skapandeform. Efterföljande samtal med Elisabeth Hjorth.

“INSTRUKTIONER TRASSEL FODRAL
materiella aspekter
handlingsaspekter
språkliga aspekter
öglan maskan stygnet tråden tyget skräpet
avfallet möbeln verktyget det bortkastade
och representativa gestaltande egenskaper
hos objekt
kontra odradek / obeskrivlig egen fysikalitet
utanför språket”

/Leif Holmstrand