Materialitetens udfoldelse i grænselandet mellem det fysiske og digitale – ”Wade Guyton, Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017”

I min tid som fotografistuderende på Akademi Valand’s bachelor program, har jeg både dyrket og dykket ned i tekster omkring det kameraløse fotografi. Her har jeg lagt mærke til, at det kameraløse fotografi i dag ofte bliver set i et perspektiv, der taler tilbage til fotohistoriens oprindelse og til ældre kameraløse processer. Det kameraløse fotografi kan hos nogle kunstnere ses som en stræben efter at komme tilbage til en præ-digital tidsalder. Som en form for nostalgi, og en måde at undslippe nutidens endeløse digitale muligheder. Med fotografiets øgede og konstante cirkulation og masseproduktion, føler nogle kunstnere, at fotografiet har mistet dets ”sense of touch” og dets nærvær af materialitet. Jeg bliver både interesseret og provokeret af disse tendenser og holdninger. For hvorfor skulle et nærvær af materialitet ikke kunne eksistere i en proces, hvor det digitale får lov til tale på lige fod med det analoge og fysiske?

En udstilling, der for noget tid siden viste mig, hvordan dette er muligt, var: ”Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017” af den amerikanske kunstner Wade Guyton.

Wade Guyton, Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017.

Da jeg træder ind i galleriet, bliver jeg mødt af to montrer med sorte fliser. Det viser sig, at disse fliser stammer fra kunstnerens eget atelier. En stak billeder læner sig op af en af galleriets endevægge, præcis som man kunne forstille sig, at de ville stå opmagasineret i kunstnerens atelier.

Wade Guyton, Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017.

Jeg forstår, at jeg her er blevet inviteret ind i et rum, der udforsker grænserne og sammenspillet mellem atelieret og galleriet. Grænserne mellem proces, produktion og slutresultat. Dette var mit første virkelige møde med Guyton’s værker, selv om han længe har været en af mine store inspirationskilder. Mødet med udstillingen fik mig til at reflektere over, hvor stor værdi jeg har lagt i de dokumentationsbilleder af hans værker, jeg oftest har fundet på nettet. Dokumentationsbilleder synes jeg på mange måder, kan ses som en form for cirkulerende reproducerede billeder. Udstillingen gav mig rig mulighed for at videreudvikle tanker og refleksioner omkring cirkulationen og reproduktionen af billeder. I udstillingen viste Guyton blandt andet en række digitale billeder printet på lærred. Et eksempel er et billede, som Guyton har taget af en skulptur i hans atelier. Denne skulptur er hans fortolkning af Marcel Breuers ”chrome chair”. Billedet fra Guyton’s atelier er taget foran et andet værk og kan igennem udstillingen ses reproduceret og gentaget i forskellige værker.

Wade Guyton, Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017.

Udstillingens fokus på produktionen og reproduktionen af billeder kan også ses i den måde, Guyton udforsker, hvordan billeder og information cirkulerer på nettet. Dette leder mig også til tanker omkring hierarkiet og værdien af billeder i dag. Billeder kan i dag rejse hurtigere end nogensinde før, samt skifte og distribueres igennem forskellige kanaler, som Vilém Flusser, kalder det. Under disse rejser mister billeder ofte noget af deres indhold og kan ende som uskarpe billeder i lav opløsning. Disse billeder har Hito Steyerl kaldt “poor images”, som hun placerer nederst i et billedligt hierarki, hvor hun øverst placerer de skarpe og højt opløste billeder. Hito Steyerl tillægger dog disse ”poor images” en anden form af værdi, da hun påpeger, hvordan vi alle bliver editorer, kritikere, oversættere og (co-)forfattere af dem. Her åbner Hito Steyerl mine øjne for et synspunkt på denne udvikling, som jeg finder fascinerede og vigtig, for at kunne forstå og analysere den enorme mængde af billeder, vi bliver mødt med i dag. Walter Benjamin skrev for mange år siden, at fotografiet igennem reproduktionen mistede sin ”aura”. Steyerl modsiger nu dette mange år efter og forklarer, hvordan de reproducerede billeder/”the poor images” har skabt deres helt egen aura.; ”…. it recovers some of its political punch and creates a new aura around it. This aura is no longer based on the permanence of the ”original” but the transience of the copy”.

Wade Guyton, Das New Yorker Atelier, Abridged, 2017.

Guyton anvender sig af masseproducerede digitale redskaber så som inkjet printere, scannere og Iphone kameraet. Han udfordrer og udforsker deres evner og begrænsninger. På denne måde udforsker Guyton også, hvilken effekt digitale teknologier har på den kunstneriske proces, billedets produktion, og i sidste ende på samfundet. På overstående billede ses, hvad der fremstår, som et ”screenshot” af en Iphone 7 fra Apple’s egen hjemmeside. Det lærred Wade Guyton anvender sig af, er for tykt til inkjet printere, der derfor ikke kan suge blækket. Dette resulterer i, at der i printprocessen opstår forskydninger, fejl og glitches. Disse tekniske ”fejl” bliver en del af Guyton’s æstetik, hvilket yderligere er med til at binde alle værkerne i udstillingen sammen. Processen og produktionen bag værkerne bliver dermed tilstedeværende i slutresultatet. Der er både en synlig tilstedeværelse af de digitale faktorer, men også af de fysiske. For eksempel tørrer eller løber blækket fra de digitale print på lærred mere eller mindre afhængig af, hvor og hvordan de er blevet sat til tørre i Guyton’s atelier. Dette kan ses som en sammensmeltning af de tekniske og fysiske dele af produktionen. Derfor kan man på mange måder anskue hans atelier som en samlet mekanisme. En mekanisme, hvor i jeg ser transformation som et nøgleord. Alle billederne i udstillingen har gennemgået en form for transformation. Først via forskellige digitale kanaler og til sidst en transformation fra det digitale til det fysiske. Jeg synes, at Guyton giver mig mulighed for at dvæle i den spænding og kontrast, der opstår mellem produktionen og motivernes oprindelse i det masseproducerede og digitale, samt deres præsentation og udformning som noget mere fysisk og taktilt. Dermed formår Guyton at skildrere et nærvær af materialitet samtidig med, at han anvender sig af nutidens masseproduktion, teknologi og digitale muligheder. Guyton udforsker og udfordrer dermed grænselandet mellem vores fysiske og digitale verden. Han viser mig en måde, hvorpå materialiteten kan udfolde sig i grænselandet mellem det fysiske og digitale. At sætte spørgsmålstegn, analysere og forholde sig kritisk og interesseret til dette grænseland, er noget jeg stræber efter i min egen praktik.

 • Batchen, Geoffrey. Emanations The Art of the Cameraless Photograph. Prestel, Govettbrewster Art Gallery, Delmonico Books, 2016.
 • Plummer Sandra, Riches Harriet, Wooldridge Duncan. Photography’s New Materiality?. Photoworks. vol. 18 no.1 (2012): 26-31.
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton Das New Yorker Atelier, Abridged. 2017. http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/wade-guyton-das-new-yorker-atelier-abridged (hentet 02-03-2018).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton Das New Yorker Atelier, Abridged. 2017. http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/wade-guyton-das-new-yorker-atelier-abridged (hentet 02-03-2018).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton: Das New Yorker Atelier, Abridged. London. 2017. (hentet 02-03-2018).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton Das New Yorker Atelier, Abridged. 2017. http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/wade-guyton-das-new-yorker-atelier-abridged (hentet 02-03-2018).
 • Chalmerd Martin, Flusser, Vilém, Von Amelunxen Hubertus. The Distribution of the Photographs. Towards a Philosophy of Photography, 49- 56. London, Reaktion Books, 2013.
 • Steyerl, Hito. In Defence of the Poor Image. E-flux Journal. vol. 10 no.1 (2009): 3-14. http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/ (hentet 15-11-2017).
 • Benjamin, Walter. Walter Benjamin arkivet, Svensk avdelning. Konstverket i reproduktionsåldern 1936. https://www.marxists.org/svenska/benjamin/1936/konstverket.htm (hentet 30-11-2017).
 • Steyerl, Hito. In Defence of the Poor Image. E-flux Journal. vol. 10 no.1 (2009): 3-14. http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/ (hentet 15-11-2017).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton Das New Yorker Atelier, Abridged. 2017. http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/wade-guyton-das-new-yorker-atelier-abridged (hentet 02-03-2018).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton: Das New Yorker Atelier, Abridged. London. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=f01ku2ifybQ (hentet 02-03-2018).
 • Serpentine Galleries. Wade Guyton: Das New Yorker Atelier, Abridged. London. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=f01ku2ifybQ (hentet 02-03-2018).